Frågor och svar

Med funktionen frågor och svar kan man hantera fråga-svarsprocessen på ett enkelt och strukturerat sätt i projektet.

Man kan under fliken Frågor och svar skapa frågor som hamnar i uppgiftsflödet hos den som skall svara, och sedan se svaret i listan med frågor och svar.

Alla som är medlemmar i projektet kan se alla frågor och svar.

Listan visar vem som har skapat frågan och när, om det finns ett förfallodatum för svaret, vilken status frågan har och när den är besvarad. Varje fråga har även en unik kod.

Det går att filtrera så att man exempelvis endast ser de frågor man ställt själv eller bara frågor som har status öppen eller avslutad.

När man ställer en fråga klickar man på Ny fråga och lägger in en titel och en beskrivning samt anger vem man vill skall vara ansvarig att svara på frågan. Det går även att koppla frågan till en projektaktivitet i projektplanen och ange prioritet eller förfallodatum.

Om man kryssar i ”Notifiera ansvarig” så får den ansvariga personen ett e-postmeddelande med en länk till frågan för att kunna gå in och svara. Frågan hamnar också under uppgiftsmenyn för den ansvariga.

Det går att byta ansvarig till en annan projektdeltagare senare om man ändrar sig.

Man kan sedan gå in i frågan och skriva ett svar. Det går även att göra kommentarer, ladda upp dokument eller bilder samt lägga in länkar till relevanta webbsidor eller dokument.

När man byter status till Fråga besvarad och sparar blir uppgiften låst och man kan inte ändra frågan eller svaret. Det går dock fortfarande att göra kommentarer och ladda upp dokument.

När en fråga blir besvarad får man ett e-postmeddelande med en länk till frågan så att man kan gå in och läsa svaret.