Dokumenthantering i projekt

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_overview_seg-1.png

Priser och funktionerTillämpningsområdenStartpaket Uppgifter

Hantera dokument i dina projekt

Med ProjectCompanion kan du hantera projektdokument effektivt både internt och tillsammans med externa parter som till exempel kunder och leverantörer.

Du når dokumenten direkt via din webbläsare men kan även ansluta en nätverksdisk i Microsoft Windows för att arbeta med dokumenten.

Med dokumenthanteringen får du bland annat stöd för:

  • Lagring av alla typer av dokument
  • Mappar och undermappar
  • Versionshantering med versionshistorik
  • Ändringslogg för vilka dokument som ändrats av vem
  • Drag-och-släpp av dokument
  • Arkivering med zip-funktion
  • Redigering av Microsoft Office dokument (*)
  • Åtkomst till dokumenten via nätverksenhet i Windows Utforskaren

(*) Redigering av Microsoft Office Dokument kräver att man har Officepaketet installerat på datorn.

Dokumenthantering på webben och i Utforskaren

Du kan dra-och-släppa dokument via webbläsaren, men det går också att ansluta en nätverksdisk till Windows Utforskaren och därmed få tillgång till dokumenten. Det underlättar eftersom många vet hur man använder Utforskaren, och man kan spara nya dokument direkt till den anslutna disken. Dokumenten lagras i ProjectCompanion i en säker krypterad driftsmiljö.

Hantera dokument på webben.
Anslut en nätverksenhet i Windows Utforskaren

Med projektsystemet kan man dela dokument i gruppen. Gruppen får tillgång till information och dokumenten sparas med versionshantering.

Projektöversikt

Förutom att man kan hantera dokument kan man få en bra översikt över de projekt som drivs. Man kan hantera portföljer exempelvis baserat på vilken typ av projekt det gäller, vilken enhet som driver projektet eller vilken kund/beställare projektet genomförs åt.

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_sche_status.png
Visualisera projekten med hjälp av projektsystemet.

ProjectCompanion blir alltså ett verktyg både för översikt och effektiv informationshantering och det finns fler moduler som kan aktiveras vid behov.

Kom igång med dokumenthanteringen direkt!

Registrera en gratis testversion utan förpliktelser för att testa. Kontakta gärna oss om du vill ha en webbaserad demo och diskutera hur du bäst kan dra fördel av ProjectCompanion.

Välkommen!