Byggprojekt

ProjectCompanion ger dig webbaserat stöd för byggprojekt. Du kan planera, samverka, hantera dokument, kvalitetssäkra arbetet och följa upp framdrift och budget. 

Strukturera projektering och genomförande genom webbaserad samverkan

Vad är nyttan för mig?

Med ProjectCompanion får du en strukturerad process och möjliggör effektiv samverkan och uppföljning.

Projektering, genomförande och leverans planeras och bryts ned i delsteg. Det går att dela dokument och handlingar enkelt i projektet, samt följa upp status och kostnader.

Systemet ger följande grundfunktioner:

  • Projektöversikt
  • Strukturerad projektprocess
  • Dokumenthantering med versionshantering
  • Budget och prognoser
  • Risker och ändringar
  • Utfall för kostnader
  • Integration med ekonomisystemet
  • Resursplanering

Systemet är modulbaserat och det är enkelt att börja med översikt, process och dokumenthantering och därefter gå vidare med exempelvis budget, utfall och resurser.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser).

Introduktionsfilmen ger övergripande information och på utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer för mer detaljerad användning.SKAPA GRATISKONTO