Budget, utfall och prognos

Budget, utfall och prognos kan hanteras på olika sätt i ProjectCompanion baserat på komplexiteten i projekten.

Budgetprocessens grund finns beskriven i följande dokumentation:

Budget och prognos – översikt

Budgetprocessen användarhandledning

Budget och prognos – steg för steg

Budget, utfall och prognos – introduktionsfilm

Kontakta gärna ProjectCompanion om du vill diskutera olika sätt att arbeta med projektekonomi.