Behörigheter

ProjectCompanion har ett behörighetssystem som gör det möjligt att styra behörigheter för användare, projektdeltagare, avdelningar och dokumentstrukturer. På denna sida har vi samlat dokumentation om behörigheterna.

Kontakta gärna oss om du har ytterligare funderingar kring behörigheter.