Avtalsvillkor

ProjectCompanion tecknar ett tjänsteavtal med dig som kund. Användarna som loggar in i systemet godkänner tjänstens användarvillkor i samband med inloggningen. För att tydliggöra hur vi hanterar personuppgifter för kundens räkning undertecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal. Ladda ned avtalen nedan för att gå igenom villkoren.

Tjänsteavtal: Avtalsvillkor för kunden skrivs under vid tecknande av tjänsten.

Användarvillkor: Avtalsvillkor för slutanvändare godkänns vid inloggningen.

Personuppgifter: Personuppgiftsbiträdesavtal skrivs under vid tecknande av tjänsten.

Tjänsteavtalet och personuppgiftsbiträdesavtalet behöver signeras. Enklast gör du detta genom att ladda upp pdf-filen som skall skrivas under på https://signera.ebox.nu/ och signera med BankID för att få en pdf-version av ditt elektroniskt signerade avtal.

Skicka sedan filerna med dina signerade avtal till legal@projectcompanion.com.