Kategorier
Nyheter

Uppdateringar augusti 2021

En mindre release gjordes i augusti med följande uppdateringar:

 • En kolumn med slutdatum kan nu visas även i tidplanen
 • Budget och prognos: Timkostnad kan nu justeras för varje version
 • Kategorisera kostnader som kommer från ekonomisystemet per projektaktivitet för att få uppföljning av kostnader per projektaktivitet i rapporter. Detta görs inne i projektet under menyn Rapporter, Kostnader – detaljer. Notera att detta även kan göras av projektledaren direkt i Mina kostnader om kostnaden styrs till projektledaren av integrationen.
 • Favoritmärkning / stjärnmärkning av projekt kan nu göras i vyn Min översikt / Projekt för att enkelt kunna navigera till sina favoritprojekt.
 • Godkänna resurser finns som en valbar funktion. Detta ger stöd för att se gjorda resursbokningar och kommentera/godkänna dessa.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar sommar 2021

 • Dokument kan nu taggas för att göra det enkelt att söka fram olika typer av dokument. Taggarna anges genom att högerklicka på ett dokument och välja Egenskaper. Det går sedan att söka fram dokument med valda taggar.
 • Dokument kan markeras med egenskapen ”arkiveras” så att det blir möjligt att söka fram dokument som skall arkiveras.
 • Man kan skicka dokument för godkännande. Det görs genom att högerklicka på dokumentet och välja ”Skicka för godkännande”. Valda personer får då en indikering i dokumentvyn att det finns dokument att godkänna. Personen kan välja att godkänna eller ej godkänna dokumentet. När alla tillfrågade har godkänt dokumentet markeras det som godkänt.
 • En ny funktion har skapats för att göra budget och prognos för tid och kostnader i olika versioner. Detta kräver modulen Prognoser. Budgeten kan göras i projektplanen i flera versioner. Prognoser görs sedan i projektet på fliken ”Prognoser”. Man kan då även se budget, utfall och prognos för ett projekt eller för valda projekt under Rapporter i huvudmenyn.
 • Milstolparna har tydliggjorts grafiskt baserat på om de är klarmarkerade eller ej. Färger på milstolpar i tidplansöversikten har ändrats så att passerade ej klarmarkerade milstolpar lyser rött.
 • I projekttavlan visas nu alla projekt som drivs på de avdelningar man har avdelningsbehörighet för. Avdelningsbehörigheten sätts under Administration, Avdelningar. Ange personer som skall ha avdelningsbehörighet som medlem på avdelningen.
 • Man kan nu styra så att en användare ges möjligheten att administrera projekt på valda avdelningar. Detta justeras på användarkontot under avdelningsbehörighet.  
 • Kontrollen för att välja kund när man startar projekt är nu sökbar. Det finns en bakgrundsinställning för om kundnummer skall visas eller ej.
 • Huvudansvarig kan nu väljas på projektaktiviteter i projektplanen och detta kan visas som en kolumn i tidplanen.
 • Beroenden kan nu skapas mellan projektaktiviteter i olika projekt. Detta görs i projektplanens dialog för projektaktiviteten, och beroendena mellan projekten visualiseras i tidplansöversikten.
 • Hanteringen av mål har förbättrats så att man nu kan ange målvärde och måluppfyllnad i olika enheter för målen. Detta visas i en ny flik i projektet ”Mål”.
 • Det går nu att lägga in vyer från exempelvis externa kartor i projektet. Detta kräver en modul. Kartorna kan visualiseras inne i projektet, eller länkas till ett externt system.
 • Projektrapportens sektion för ”särskilda ärenden” har förbättrats designmässigt. Här visas exempelvis problem, risker och ändringar med riskvärden och belopp.
 • Man kan nu välja hur många kommentarer som skall visas i en uppgift. Det är även möjligt att radera kommentarer.
 • Vid avtalsfakturering kan man nu se avtalens periodisering på fliken Bokföringsunderlag i fakturan.
 • En exportfil för att bokföra tid har tagits fram. Intäkter kan exempelvis bokas på personens avdelning och kostnaden projektets kostnadsställe.
Kategorier
Nyheter

Säkerhetsinformation

ProjectCompanions driftsmiljö är skyddad för den sårbarhet som kallas PrintNightmare.

ProjectCompanion gör ett löpande säkerhetsarbete och uppdaterar system och infrastruktur för att upprätthålla en välfungerande, driftstabil och säker miljö.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar April 2021

 • Aktuellt: Senaste uppgifter och dokument i Min översikt
 • Filter budgettyp i projektsammanställning
 • Huvudmeny ordning på menyer – justering
 • Kopiera inställning för val av projektaktivitet från mall för tidrapportering
 • Projektfaser valbara i projekt (systeminställning krävs)
 • Projektledarval i planeringstavlan – utökning av visade
 • Projekttavla – val att visa kostnadsbudgetram som storlek
 • Uppgifter i projektets uppgiftstavla – bild på ansvarig
 • Visa uppgiftskolumner vid tom uppgiftstavla
 • Ärendehantering mobilsida – nollställ ej förfallodatum

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Mars 2021

 • Budgetprognos i rapporten kostnader / budget
 • Enhetlighet i uppgiftsmodulens filter
 • Kostnadsbudget – ökat utrymme
 • Kundrapport fastigheter justering av kolumner
 • Min tid – sammanställning
 • Sökbar projektväljare i Ny uppgift / kostnad
 • Prisplan och budgetplan rapporter
 • Projektinformation flikar struktur samordnad
 • Successiv vinstavräkning – förbättringar
 • Ta bort avrundningen på timmar i Tidrapport – analys
 • Taggar på projekt – aktiveras via inställning av PC
 • Tidrapport – sorteringsval för kod eller projektnamn
 • Uppgiftstavlan i projektet – filter på milstolpe och projektaktivitet
 • Uppsagd datum för avtalspost – redigering och export
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Februari 2021

 • Bollstorlek i projekttavlan ta hänsyn till valutakurs
 • Dokument – översättning av engelska begrepp
 • Fakturaspecifikation – val att dölja person och aktivitet (titel)
 • Inaktivera kom ihåg mig – systeminställning
 • Sökbar kontroll för kostnadstyp i projektaktivitetsdialogen
 • Planeringstavla uppdaterad version
 • Projektschema zoomning – datumbugg
 • Rapport successiv vinstavräkning
 • Inställning att dölja flex per användare
 • Svenska i importera projekt
 • Ändra ordning på kolumner i Excelexport fastigheter
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Januari 2021

 • Debiteringsgradsrapport filter flerval
 • E-posthantering i applikationen flyttad till Sverige
 • Hjälpikon / info
 • Kostnader / Budget flerval i filter
 • Mina uppgifter – ytterligare förenklad vy
 • Projektplan dialog projektaktivitet- visa titel
 • Resultat per kund – ytterligare filter
 • Semester rapportering av tid – hämta heldag från användarkontot
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar december 2020

 • Budgetuppföljning i projektet för tid och kostnader
 • Exportera fakturor till Excel
 • Exportfunktion Budgetuppföljning tid och kostnader
 • Internkostnad justering för lönekategorikostnad
 • Tidplansöversikt – filter på budgettyp
 • Tidrapport analys – Visa hela beskrivningstexterna
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar November 2020

 • Man kan nu välja i varje projekt om framdrift i projektet skall beräknas automatiskt eller sättas manuellt på hemsidan. Inställningen görs under projektinformation, fliken Förlopp. Detta var tidigare en systeminställning på generell nivå.
 • Tidrapporteringen har förenklats med en sökbar projektväljare.
 • En ny rapport i dokumentmodulen visar vilka dokument som är ändrade under en viss period och en viss sökväg. Rapporten visas i Dokumentfliken och under projektets flik för Rapporter.
 • En ny rapport har tagits fram som beräknar budget och utfall i kronor för både tid och arbete. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera rapporten.
 • Under Granska tid i tidrapportmodulen kan man nu summera både arbetade och debiteringsbara timmar per projekt.
 • Uppgiftslistan i projektet kan nu visa uppgiftskoderna ute till höger. Klicka i Visa, Kod.
 • Uppgiftstavlorna visas nu med projektstatusens färgkod i kolumnhuvudet vid gruppering på uppgiftsstatus.
 • En inställning har införts i Fortnoxintegrationen för om projekt som avslutas i ProjectCompanion skall avslutas direkt eller efter ett visst antal dagar i Fortnox. Det går även att föra över projektkoden till fakturan i projektets namn. Kontakta ProjectCompanion för att justera inställningen.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar av driftsmiljö

ProjectCompanion arbetar ständigt med att förbättra säkerheten i tjänsten och anpassa verksamheten till lagstiftningen. En del av detta arbete har varit att etablera en ny driftsmiljö i Sverige. Miljön är nu förberedd och de första kunderna kommer att driftsättas under kvartal 4, 2020.

Personuppgiftsbiträdesavtalets bilaga med godkända underbiträden kommer att uppdateras och stämmas av med kunderna i god tid innan respektive kunds data flyttas.