Arbeta med dokument via Windows Utforskaren

Man kan koppla upp ProjectCompanion som en nätverksenhet för att förenkla hanteringen av dokument. Du får då en enhet i Windows Utforskaren där du ser alla dina aktiva projekt och du kan bläddra i projektens mappstrukturer.

  • Öppna Windows Utforskaren.
  • Högerklicka Nätverk och välj Anslut nätverksenhet.
  • Välj en ledig Enhet.
  • Skriv in adressen till din site och avsluta med /dav/sitenamn (till exempel https://app.projectcompanion.com/dav/1234, eller om du har en organisationsanpassad adress https://organisationsnamn.projectcompanion.com/dav/organisationsnamn). Du ser i webbläsaren när du är inloggad i ProjectCompanion vilken adress du har.
  • Kryssa i Återanslut vid inloggning och Anslut med andra autentiseringsuppgifter.
  • Klicka på Slutför.

Du kommer nu se en ny nätverksenhet i Windows Utforskaren. Du kan högerklicka på den och byta namn, till exempel till ProjComp.

Om du klickar på den nya enheten ser du dina aktiva projekt och de filer som ligger i projekten. Autentiseringen sker via de olika klienter som ansluter till enheten och därefter sparas autentiseringsinformationen för klienten. När du exempelvis använder Microsoft Word behöver du ange dina autentiseringsuppgifter till ProjectCompanion och kryssa i ”kom ihåg mig”. Därefter kan du använda Microsoft Word för att redigera filer utan att logga in.

Instruktionsdokument

Instruktionsfilm

Kontakta gärna vår support om du har frågor.