Agil utveckling

ProjectCompanion gör det möjligt att arbeta agilt i utvecklingsprojekt och skala upp arbetsmetoden i hela verksamheten.

Arbeta agilt i team för att få en snabb och effektiv utveckling

Genom att skapa projekt och använda uppgiftstavlor (kanbantavlor) kan man lägga upp en utvecklingsplan.

Uppgiftstavlor gör det enkelt att visualisera och planera arbetet i ett projekt.

För att få överblick kan man visualisera uppgifter från olika projekt i en planeringstavla. Vad behöver göras i närtid i de olika projekten?

Planeringstavlan är bra för att fokusera på det viktigaste i närtid.

Eftersom en person kan arbeta med flera olika projekt finns det en uppgiftslista med ”mina uppgifter” som visar det viktigaste i de olika projekten.

Arbeta med de mest kritiska och prioriterade uppgifterna först.

Man kan även skapa mer omfattande aktiviteter (epics) som innehåller flera uppgifter, och visualisera arbetet på en övergripande nivå för att få översikt och synkronisera leveranser.

Få en översikt över arbetet i de olika projekten och synkronisera teamens leveranser.

Det går även att budgetera och följa upp både tid och kostnader för de olika aktiviteterna, initiativen och värdeströmmarna.

Vad är nyttan för mig?

Med ProjectCompanion kan du arbeta agilt i delar av organisationen, eller i hela organisationen.

  • Skala upp agilt arbete i organisationen
  • Hantera utvecklingsuppgifter och buggar
  • Hantera dokumentation med versionshistorik
  • Planera resurser
  • Budgetera och följ upp tid och kostnader

ProjectCompanion ger dig översikt och bidrar till samverkan i utvecklingsarbetet. Du kan involvera beställare, personal och leverantörer och arbeta effektivt tillsammans under utvecklingsarbetet.

Hur kommer vi igång?

Om du vill komma igång enkelt och prisvärt med agilt arbete rekommenderar vi att starta en gratis testversion och välja abonnemanget Workflow.

Ja tack: Jag vill testa kostnadsfritt!

Kunduppgifter

(*) Obligatoriskt fält


OBS! Ange ordet test med små bokstäver ovan.

(Vi sprider aldrig din kontaktinformation.)