Agil utveckling i organisationen

ProjectCompanion gör det möjligt att använda agil metodik i enskilda initiativ, men även att skala upp arbetsmetoden i hela verksamheten. Andra tillämpningar.

Arbeta i team och skala upp arbetssättet i organisationen

Genom att skapa mallar för projekt med kanban-tavlor kan man enkelt lägga upp en utvecklingsplan med sprintar och hantera backlog.

Använd kanban-tavlor för att planera sprintar.

Genom att kategorisera teamens arbete enligt värdeströmmar och visualisera arbetet som en roadmap på en mer övergripande nivå kan man arbeta effektivt och synkronisera leveranser.

Skala upp arbetssättet genom att synkronisera teamens leveranser.

Det går även att budgetera och följa upp både tid och kostnader för de olika aktiviteterna, initiativen och värdeströmmarna.

Vad är nyttan för mig?

Med ProjectCompanion kan du arbeta agilt i delar av organisationen, eller i hela organisationen.

  • Skala upp agilt arbete i organisationen
  • Hantera utvecklingsuppgifter och buggar
  • Hantera dokumentation med versionshistorik
  • Planera resurser
  • Budgetera och följ upp tid och kostnader

ProjectCompanion ger dig översikt och bidrar till samverkan i utvecklingsarbetet. Du kan involvera beställare, personal och leverantörer och arbeta effektivt tillsammans under utvecklingsarbetet.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser). Om du vill komma igång enkelt och prisvärt rekommenderar vi vårt Startpaket Uppgifter som innehåller översikter och kanban-tavlor.

På utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer som visar hur man använder verktyget.