Projekthantering på webben

Med ProjectCompanion får du en unik kombination av funktioner för att leverera projekt och tjänster, utveckla verksamheten och genomföra dina strategier. Det går att börja enkelt eftersom funktionerna är valbara. ProjectCompanion som utvecklar produkten är ett svenskt företag.

Priser och funktionerTillämpningsområdenStartpaket Uppgifter

Samverka enkelt med uppgifter och dokument

Skapa tidplaner

Få översikt

Prioritera projekt

Hantera affärerna

ProjectCompanion har stöd för budget, prognos, tidrapportering, resursplanering, fakturering och uppföljning.

Starta enkelt och aktivera moduler och funktioner efter behov. Läs gärna mer om funktionerna.

Med ProjectCompanion får du en integrerad helhet för översikt, genomförande, affärer och administration som skapar förutsättningar för struktur, samverkan och effektivitet i verksamheten.

Låter det intressant? Ta en titt i vår prislista, eller skapa ett gratiskonto och testa direkt utan förpliktelser. Använd gärna vårt kontaktformulär om du vill bli kontaktad.

Vad är ProjectCompanion och hur kan det hjälpa mig?

ProjectCompanion är en integrerad och modulbaserad webbtjänst för hantering av projekt och projektportföljer. Verktyget är utvecklat för att stödja både interna projekt och kundprojekt. Eftersom det är modulbaserat kan man börja superenkelt, tex med kanbantavlor i alla projekt och sedan lägga till funktioner efter behov.

Exempel på funktioner:

 • Projektöversikt
 • Projektprioritering
 • Dokumenthantering
 • Uppgifter och tidplaner
 • Tid, kostnader och resurser
 • Budget, uppföljning och prognos
 • Strategiska mål och projektmål
 • Fakturering
 • Rapporter
 • Integration

Med hjälp av verktyget kan man samverka effektivt:

 • Få översikt över pågående och planerade projekt
 • Fokusera på de viktigaste och mest tidskritiska projekten
 • Etablera ett strukturerat genomförande av projekten
 • Dela dokument och information
 • Fånga upp och åtgärda problem i tid
 • Förbättra samverkan och stöd arbete hemifrån
 • Effektivisera informationshantering och styrning
 • Minska stressen och öka leveranssäkerheten

Det här innebär för dig att:

 • Du får kontroll över projekt och ekonomi
 • Ett gemensamt arbetssätt etableras
 • Samverkan i genomförandet förenklas
 • Stressen minskar
 • Effektiviteten ökar
 • Leveranssäkerheten ökar

Du kommer att känna att du har kontroll över verksamhetens leveranser och att du effektivt kan styra mot verksamhetens mål.

Hur fungerar det?

Grundprincipen är enkel; översikten visar vilka projekt vi skall driva, projektets tidplan ger en struktur för projektets arbete, konkreta uppgifter fördelas till projektdeltagarna så att inget ramlar mellan stolarna och statusrapporten fångar upp hur det går för projekten i portföljen.

Strukturen är enkel, bestäm vilka projekt du vill driva, skapa en enkel plan och fördela sedan uppgifter inom projektet.

Projektledaren väljer själv vilka funktioner som skall finnas i projektet. Vissa projekt kanske bara finns på översiktlig nivå i portföljen, andra kanske bara har en uppgiftslista / kanbantavla eller dokument, medan andra mer strukturerade projekt har både översikt, tidplan, uppgifter och statusrapport.

Flexibiliteten innebär att det är enkelt att skapa en portfölj för både små och stora projekt, och såväl ostrukturerade som strukturerade projekt.

Projekten kan baseras på projektmallar. Det gör att det blir enkelt att starta projekt av en viss typ och driva det enligt verksamhetens egna processer. Man kan själv göra egna mallar, eller starta ett projekt baserat på ett redan genomfört projekt.

Det går att filtrera och gruppera i portföljerna så att man kan se exempelvis alla projekt för en viss kund, av en viss projekttyp eller projekt som drivs av en viss enhet i organisationen.

Flexibiliteten och strukturen gör det möjligt att hantera alla organisationens projekt i samma verktyg.

Interna projekt och kundprojekt

De flesta organisationer har interna projekt av olika slag. Grundfunktionerna i ProjectCompanion bidrar till att hantera dessa projekt. Det kan vara projektöversikter, uppgifter, tidplaner och dokumenthantering.

Många organisationer driver dessutom projekt på uppdrag av sina kunder. Det kan vara renodlade konsultorganisationer, eller organisationer som levererar lösningar till kunderna, som till exempel tekniska produkter, installationer, legotillverkning eller entreprenader.

Stödjer både interna projekt och kundprojekt

Som stöd för kundprojekt finns affärsorienterade funktioner direkt integrerade i ProjectCompanion:

 • Följ upp tid och kostnader mot budget
 • Planera resurser
 • Se beläggning och debiteringsgrad
 • Fakturera projekt och avtal
 • Följ upp lönsamhet för projekt och kunder
 • Prognostisera kostnader och intäkter
 • Integrera med ekonomi- och lönesystem

Affärsfunktionerna kan förstås även användas internt i en organisation för att följa upp tid och kostnader mot budget, eller för att få översikt över resursläget.

För organisationer som driver kundprojekt gör ProjectCompanion det möjligt att samla kärnan av arbetet i ett verktyg. Det innebär att man kan skapa en helhet för att driva kundprojekt på ett strukturerat och affärsmässigt sätt med syfte att förbättra effektivitet och lönsamhet. ProjectCompanion är integrerat med verktyg för bokföring och lön för att skapa en smidig helhet.

Det går att välja vilka funktioner som skall vara aktiverade, vilket innebär att du kan starta enkelt och sedan successivt öka användningen i den takt som passar organisationen.

ProjectCompanion blir som en katalysator som möjliggör utveckling av projekthanteringen och samverkan i verksamheten.

Tillämpningsområden

ProjectCompanion är anpassat för olika tillämpningsområden. Det innebär att det blir enkelt att komma igång med ett förkonfigurerat system.

Exempel på tillämpningsområden:

Systemet är förberett med funktioner, kategorier och relevanta projektmallar baserat på tillämpningsområdet. Detta gör det möjligt att komma igång snabbt. Det krävs förstås en viss konfiguration efter verksamhetens specifika behov. Strukturer och projektmallar anpassas så att det blir enkelt att etablera ett gemensamt strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt för olika typer av projekt.

Produkter och priser

Låter det komplicerat? Som tur är man kan börja väldigt avgränsat och enkelt, och sedan växa in i systemet över tiden. Priset sätts baserat på antal användare och månad. Titta i prislistan för mer information.

 • Uppgifter: Projektportfölj och uppgifter. 29 kr / anv / mån.
 • Enkel: Projektportfölj, uppgifter, dokumenthantering och noteringar. 49 kr/ anv / mån.
 • Start: Här kan man dessutom skapa tidplaner för projekten med en översiktlig struktur för genomförandet. 79 kr/ anv / mån.
 • Basic: Utökar med statusrapporter så att det skall bli enkelt att följa upp och se hur det går i projekten. 199 kr/ anv / mån.
 • Business: För dig som driver affärsprojekt. Här ingår dessutom tid, kostnader, fakturering, resursplanering och löneunderlag. 249 kr/ anv / mån.
 • Enterprise: Automatisk inloggning, integrationer till ekonomi och lön, uppföljning mot strategiska målområden, programstyrning, resultatvärdemetoden, budget, utfall och prognos för portföljer mm. Kontakta oss för offert.

Hur kommer man igång?

Du kan starta en gratis yta och prova systemet med full funktionalitet. Det kostar inget. Enklast är sedan att köpa ett av våra startpaket för att komma igång. Du kan anpassa användning av olika moduler då verksamheten eller behoven förändras. Utbildningen är webbaserad och kostar inget, men vi hjälper dig förstås med införande och utbildning om du vill.

Generellt kan man säga att ett framgångsrikt nyttjande av ProjectCompanion förutsätter att man har verktyget på plats, men att man också ser till att arbetsmetoderna i verksamheten stöds av verktyget. Det görs normalt genom att skapa verksamhetsanpassade projektmallar. För att det skall fungera väl krävs även en överenskommelse mellan personerna i verksamheten om att arbetsmetoderna och verktyget skall användas.

Verka för en helhet med verktyg och arbetsmetoder och etablera därmed en överenskommelse om ”ert bästa sätt” att driva projekten för bästa resultat.

Det är först när verktyg och arbetsmetoder hänger ihop och personerna i verksamheten kan stå bakom lösningen som det används och bidrar till ett förbättrat resultat.

Själva införandeprocessen och utbildningen blir därför viktig. Det gäller att etablera ”ert bästa sätt” att arbeta på ett sätt som inkluderar personerna i verksamheten.

Arbeta tillsammans för att konfigurera ProjectCompanion så att ni får ”ert bästa sätt” att använda verktyget.

Har du funderingar eller frågor? Kontakta oss!

Utbildningar

Utbildningen är webbaserad med en mängd filmer för olika funktioner och målgrupper. Det finns även lärarledd utbildning via webbmöte eller på plats. Exempel på utbildningar:

Support

Användarsupport via e-post är kostnadsfri. Skicka e-post till helpme@projectcompanion.com.

Det finns utbildningsmaterial som är relevant om du håller på att sätta dig in i verktyget.

Säkerhet och integritet

ProjectCompanions driftstjänster är utformade för att erbjuda mycket hög säkerhet, tillgänglighet och integritet.

 • Stödjer GDPR
 • Data lagras i Sverige
 • Kommunikationen krypteras med TLS
 • All kunddata lagras krypterat på infrastrukturnivå
 • Data blandas inte mellan kunder
 • All data lagras redundant
 • Dokument som raderas lagras i en ”papperskorg”
 • Backup tas varje natt
 • Backup speglas till två fysiskt åtskilda datacenter
 • Inloggningar och ändringar av användaruppgifter loggas
 • Det går att automatisera inloggningen genom OpenID Connect (till exempelvis ADFS)

Om företaget

ProjectCompanion startades 1999 av bröderna Lars och Martin Andersson. Lars gick på KTH och Martin på Handels. Bröderna startade verksamheten som hobby men fick snart kunder både i Sverige och utomlands. Martin doktorerade 2005 på Handelshögskolan i Stockholm på temat hur man förbättrar resultatet av verksamhetens projekt.

ProjectCompanion har utvecklats i nära samarbete med våra kunder och erbjuder nu en integrerad lösning för portfölj- och projekthantering för projektintensiva verksamheter. Vi kallar det för ett ”affärsprojektsystem”.

Vi utvecklar produkten löpande med en strukturerad utvecklingsmetodik och gör ca 10 releaser per år med förbättringar och nya funktioner.